Intelligente Planning Voor Efficiënte Operaties

Overzicht

Route Smart technologies biedt routeoptimalisatie-oplossingen voor complexe routeringsvraagstukken die de veiligheid verhogen, de kosten verlagen en de efficiëntie vergroten voor onder meer krantendistributie, post- en pakketdiensten, afvalinzameling, veegdiensten, gladheidsbestrjding en utiliteitsdiensten overal ter wereld.

Ons Team

Ons team van ervaren experts, eersteklas technologiepartners en wereldwijde netwerk van exclusieve distributeurs begrijpt de routeringsvraagstukken van onze klanten en staat klaar om hen te ondersteunen bij het dagelijks werk.

Wij combineren al decennialang onze relatie met topuniversiteiten met de praktijk van onze klanten en ontwikkelen en leveren zo oplossingen voor routeplanning en personeelsinzet die zich voortdurend in de praktijk bewijzen. Onze focus op innovatie en onze managements- en operations-research expertise helpt onze klanten aan prettige en efficiënte logistieke uitvoering.

Krantendistributie

Van looproutes in een wijk tot landelijke distributienetwerken; onze schaalbare optimaliseringsproducten en clouddiensten kunnen de complexiteit die bij deze sector hoort aan. Onze producten zijn bewezen en innoveren voortdurend.

Post- En Pakketdiensten

Implementatie van goede software voor routeoptimalisatie is cruciaal om succesvol te zijn in een voortdurend veranderende markt met nieuwe distributiemethoden en fluctuerende volumes. De sleutel tot competitief voordeel is efficiënte planning.

Publieke Diensten

Iedere dag zorgen onze routeringsoplossing voor betere en efficiëntere dienstverlening door overheidsorganisaties en private uitvoerders van huis-aan-huis afvalinzameling, gladheidsbestrijding, stadsreiniging en beheer van openbare ruimte.

Budgetbeheersing, regelgeving op het gebied van milieu en verantwoording, inspraak van bewoners en goed personeelsbeleid vereisen een betrouwbaar systeem voor planning, vastlegging en beheer van routes en servicegebied.

Utiliteiten

Diensten naar wereldwijd miljoenen water- en energiemeters van huishoudens en bedrijven, en van publieke en private energiemaatschappijen worden geleverd door onze experts. Onze oplossingen stroomlijnen operaties voor traditionele meteropname en maximaliseren rendement op investeringen in Automatic Meter Reading (AMR) systemen.

Producten

RouteSmart for ArcGIS

RouteSmart for ArcGIS is het instrument om uw dagelijkse complexe routeringsvraag mee aan te pakken. Het product wordt voortdurend verbeterd met krachtige algoritmes en optimalisatietechnieken die de unieke kenmerken en restricties modeleren van routeren in buurten over een fijnmazig en gedetailleerd wegennet. RouteSmart werkt op het ArcGIS platform en gebruikt het accurate wegennet van HERE als basis voor oplossingen op maat.

RouteSmart Routing as a Service®

RouteSmart Routing as a Service® (RaaS) maakt betere routeplanningen: logisch, geografisch compact en met gebalanceerde werklast. RaaS modelleert de kenmerken en restricties van uw dagelijkse routes en past de optimalisatie online toe in een gehoste omgeving.

RouteSmart Navigator™

RouteSmart Navigator™ is het enige in-vehicle navigatiesysteem dat volledig geïntegreerd is met onze producten. Het is krachtig genoeg voor volledige fijnmazige routes. RouteSmart Navigator begeleidt chauffeurs door de RouteSmart-routes met kaarten en bijpassende instructies. Met Fusion van Integrated Skills – de volledig geïntegreerde web-oplossing voor RouteSmart Navigator – beheert u uw routes, verzend u deze naar uw voertuigen, kunt u deze live volgen op de webkaart en verkrijgt u rapporten en routingdata.

Meer Informatie

Meer Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de RouteSmart Technologies vertegenwoordiger in Nederland: